مرور برچسب

اصول تجسم

چگونه تجسم کنیم؟

یکی از راه‌های دست‌یابی به اهداف تجسم کردن است. تجسم باعث می‌شود ذهن شما آن خواسته‌ای را که می‌خواهید به آن برسید را به‌صورت شفاف ببیند و مغز شما بداند که به دنبال چه چیز است. امروزه حتی ورزشکاران شب قبل از مسابقات صحنه مسابقه را تجسم می‌کنند و خود را در حالت برنده می‌بینند. این کار باعث می‌شود…