مرور برچسب

از بین بردن کینه

چگونه کینه را از بین ببریم؟

چگونه کینه را از بین ببریم؟ چگونه فردی را که سال‌هاست در فکر و ذهن ما جای گرفته از ذهن خود پاک و او را ببخشیم و کینه را از بین ببریم در اصل خودمان را می‌بخشیم. قدردانی بسیار برای سلامتی شما مفید است. قدردانی همیشه منطقی یا منصفانه به نظر نمی‌رسد، به‌خصوص اگر فکر می‌کنید کسی درگذشته…