آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

ارزش های متناقض

دلیل نرسیدن به اهداف ارزش‌های متناقض

دلیل نرسیدن به اهداف ارزش‌های متناقض آیا تابه‌حال دقت کردید که چرا ما به هدف مشخص‌شده‌ی خود نمی‌رسیم؟ دلیل نرسیدن به اهداف ارزش‌های متناقض است. یکی از دلایل نرسیدن به هدف در تناقض بودن هدف‌ها است. سعی کنید اهداف خود را در یک راستا با هماهنگی خواصی طراحی کنید. از خیال‌پردازی دوری‌کنید کمی منطقی باشید…