آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

ارتباط

راز نفوذ در دیگران با استفاده از کلمات

راز نفوذ در دیگران با استفاده از کلمات چگونه است؟ در جلسات آموزشی‌مان معمولاً شیوه‌ی ارائه‌ی مطالب را آزمایش و مشاهده می‌کنیم که چگونه گروه‌های مختلف به‌سرعت و ساده با افرادی که دارای ترجیح‌های حسی مانند خود هستند، صمیمی می‌‌شوند. این افراد بر این باور‌ند که صحبت کردن باکسانی که هم‌زبان آن‌ها هستند…