مرور برچسب

ارتباط NLP

آموزش ارتباط مؤثر با دیگران به روش NLP

هنگامی‌که از این ابعاد آگاهی دارید، زندگی برایتان جالب‌تر خواهد بود. دراین‌باره موارد جالبی را با شما در میان می‌گذاریم تا این تکنیک‌ها را از جعبه‌ابزارتان بیرون بیاورید و از آن‌ها به سود خود استفاده کنید. دقت کنید در ارتباطات این 3 اصل را به یاد داشته (احساسی، دیداری، شنیداری) بود افراد.…