مرور برچسب

ارتباط در افراد

رازی بزرگ برای جذب افراد به روش ان ال پی

رازی بزرگ برای جذب افراد به روش ان ال پی هنگامی‌که همراه همکارانتان در رستورانی هستید یا در محل کار‌تان غذا می‌خورید، آیا دقت کرده‌اید دو نفر که صمیمی هستند، چگونه باهم ارتباط دارند؟ بدون اینکه متوجه شوید این دو نفر در حال صحبت در مورد چه موضوعی هستند، متوجه صمیمیت میان آن‌ها می‌شوید. میان…