مرور برچسب

اخلاق افراد موفق

شناخت خصوصیت افراد موفق

همان‌طور که می‌دانید هر فرد خصوصیت خاصی دارد. خصوصیت افراد موفق با خصوصیت افراد ناموفق کاملاً متفاوت است واقعاً چه چیز باعث می‌شود که یک فرد خصوصیت افراد موفق را داشته باشد؛ خصوصیت افراد موفق در روانشناسی به نام «کنشی» و افراد ناموفق «واکنشی» می‌نامند. شما چگونه فردی هستید؟ کنش یا واکنش؟ اگر…