مرور برچسب

احساسات

شناسایی احساسات درونی انسان

خیلی وقت‌ها می‌دانید که وقت تغییرات فرارسیده است، چون احساسات به شما چنین چیزی می‌گویند. هنگامی‌که ناراحتی‌ها انگیزه‌ی تغییرات هستند، ممکن از موارد زیر را تجربه کنید: آزردگی اندوه خشم جدایی به‌شدت این احساسات در وجودتان توجه کنید. این احساسات تا چه اندازه تعادل…

کنترل احساسات و تقویت آن‌ها

آیا از ابزار احساساتتان خوشحال هستید یا دوست دارید این احساسات را سرکوب کنید تا جایی به شکلی ناخواسته منفجر شوند. آیا از احساساتتان در تمام لحظات آگاهی دارید یا گاهی نمی‌دانید چرا احساساتی مثل عصبانیت در شما وجود دارد؟ آگاهی داشتن از احساسات به تمرین نیاز دارد و توضیح دادن درباره‌ی اینکه چه…