مرور برچسب

آموزش دعا

روش صحیح درخواست از خدا برای رسیدن به آرزو

وقتی که ندانید به چه روش درخواست از خدا کنید چگونه انتظار دارید که به آن خواسته برسید. یکی از دغدغه‌های انسان‌ها برای درخواست کردن از خدا شک و تردید داشتن از درخواستی که کرده‌اند است. آیا واقعاً درست درخواست کرده‌ایم؟ آیا به شما داده می‌شود آنچه را که درخواست کرده‌اید؟ چگونه باید درخواست کنیم؟ و…