آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

آموزش دعا

چگونه از خدا درخواست کنیم؟

یکی از دغدغه‌های انسان‌ها برای درخواست کردن از خدا شک و تردید داشتن از درخواستی که کرده‌اند است. آیا واقعاً درست درخواست کرده‌ایم؟ آیا به شما داده می‌شود آنچه را که درخواست کرده‌اید؟ چگونه باید درخواست کنیم؟ و خیلی سؤالات دیگر که ذهن شمارا پرکرده است. درخواست کردن به‌اندازه‌ای که شما فکر می‌کنید هم…