مرور برچسب

آموزش حل مشکل

حل مشکلات به روش دایره

همه انسان‌ها مشکل و مسئله‌دارند نمی‌توان فردی را پیدا کرد که هیچ مشکلی نداشته باشد. انسان‌های ثروتمند، فقیر، کارمند، کارگر، هرکدام مشکلات خود رادارند حالا یک فرد مشکل بزرگ دارد و فردی دیگر مشکلی کوچک، شاید یک مشکلی که ازنظر فرد ثروتمند کوچک است اگر برای فردی فقیر اتفاق بیفتد او را از پا…