مرور برچسب

آموزش حس خوب

چگونه احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم؟

تعداد زیادی از انسان‌ها متأسفانه در زندگی خود اصلاً حس خوبی نسبت به خود ندارند آن‌ها زندگی را در بیشتر مواقع به‌اجبار پست سر می‌گذارند؛ اما لحظه‌ای تفکر کنید که چرا این حس را نسبت به خوددارید؟ چرا اعتمادبه‌نفس شما پایین است؟ اگر این حس را در خود متوقف نکنید نمی‌توانید به اهداف خود در زندگی برسید…