تمرین متمرکز شدن روی بخشهای مثبت

اگر به عمق وجودتان بروید، هر یک از بخش‌های متناقض در وجودتان چیزی را می‌خواهد که برایتان مهم است. آن بخش از وجودتان که در امتحان کمترین نمره را گرفت به دنبال موفقیت است و به همین شکل آن بخش از وجودتان که می‌خواهد در مصاحبه‌ی شغلی قبول شوید هم به دنبال موفقیت است. این…

محتوای این بخش برای کاربران پادشاهی قابل مشاهده است (جهت عضویت ۳۰ روزه بر روی لینک زیر کلیک کنید)
اگر قبلا در این بخش عضو شده‌اید لطفا وارد حساب کاربری خود شود.
ورود عضویت پادشاهی
این مقالات را هم بخوانید

نظرات فقط برای کاربران پادشاهی قابل مشاهده است